Έρευνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα – Πόσοι έχουν λογαριασμό στο ChatGPT

Αρκετά δημοφιλές αποδεικνύεται και στην Ελλάδα το ChatGPT, το chatbot που έχει δημιουργήσει η OpenAI και προσφέρει τη δυνατότητα για αναζήτηση πληροφοριών με έναν πιο φυσικό τρόπο αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της FocusBari, το 21% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι έχει λογαριασμό στο ChatGPT με τους χρήστες να δηλώνουν σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι αλλά ταυτόχρονα να παρουσιάζονται και σχετικά προσεκτικοί όσον αφορά στα αποτελέσματα των αναζητήσεων τους.

Στην έρευνα της Focus Bari, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Ιουλίου, συμμετείχαν 1001 άτομα. Πέραν του 21% που απάντησε ότι έχει λογαριασμό και το χρησιμοποιεί, το 29% απάντησε ότι έχει φίλους και γνωστούς που το χρησιμοποιούν, το 23% δήλωσε ότι το έχει ακουστά αλλά δεν ξέρει ακριβώς τι είναι, ενώ υπήρξε και ένα ποσοστό της τάξεως του 27% που δήλωσε ότι δεν το έχει ακούσει.

Σημειωτέον πως οι νεαρές ηλικίες αισθάνονται πιο άνετα με το ChatGPT, καθώς το 44% των ερωτηθέντων στις ηλικίες 18-24 ετών δήλωσε ότι το χρησιμοποιεί. Πάντως, μόλις το 2% δήλωσε ότι πληρώνει και συνδρομή καθώς το υπόλοιπο 19% προτιμά τη δωρεάν έκδοση.

Προφανώς η δημοσιότητα που έλαβε η συγκεκριμένη υπηρεσία από τις αρχές του 2023 εκτόξευσε και τη χρήση του και στην Ελλάδα. Από αυτούς που το χρησιμοποιούν, μόλις το 7% δήλωσε ότι έχει λογαριασμό εδώ και πάνω ένα χρόνο, το 21% ξεκίνησε το τελευταίο εξάμηνο, το 45% το τελευταίο τρίμηνο και το 28% τον τελευταίο μήνα. Από την άλλη πλευρά, το χρησιμοποιούν αρκετά με το 21% να δηλώνει ότι χρησιμοποιεί καθημερινά, το 24% 1-2 φορές την εβδομάδα, το 30% 1-2 φορές το μήνα και το 25% αραιότερα.

Όσον αφορά στους λόγους χρήσης, ο κυριότερος είναι η δουλειά με 45% και ακολουθούν οι σπουδές με 18%. Βέβαια, το ποσοστό που το χρησιμοποιεί για τις σπουδές του στην κατηγορία 18-24 ετών εκτοξεύεται στο 57%. Επίσης, το 64% δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί και για άλλους λόγους.

Όσοι το χρησιμοποιούν δηλώνουν ικανοποιημένοι. Το 19% απάντησε ότι είναι πολύ ικανοποιημένο, το 51% αρκετά, το 20% μέτρια και το 10% όχι και τόσο. Επίσης, το 70% δηλώνει ότι είναι χρήσιμο και το 72% ότι είναι εύκολο στη χρήση του αλλά γενικότερα πιστεύουν ότι πρέπει να το χρησιμοποιήσεις σωστά για να έχεις τα μεγαλύτερα οφέλη και είναι χαρακτηριστικό ότι το 75% υποστηρίζει ότι για να σου δώσει χρήσιμες και ουσιαστικές απαντήσεις πρέπει να ξέρεις και πως να θέσεις τις ερωτήσεις.

Επιπλέον, δεν είναι τόσο σίγουροι για την αξιοπιστία των απαντήσεων. Με τη φράση «το ChatGPT δίνει πληροφορίες τις οποίες πρέπει να επαληθεύσεις για να είσαι σίγουρος ότι ισχύουν» συμφώνησε το 58%, με το 22% να δηλώνει ότι ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί, ενώ διαφώνησε το 20%. Ακόμη, το 46% συμφώνησε με τη φράση ότι «το ChatGPT δίνει απλοϊκές απαντήσεις που δεν είναι πάντα αξιόπιστες ή σωστές», ενώ διαφώνησε το 24% και το υπόλοιπο 30% δήλωσε πως ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί.

Ο προβληματισμός φαίνεται ακόμη και από το ότι το 40% δήλωσε ότι συμφωνεί με τη φράση ότι «τo ChatGPT είναι επικίνδυνο γιατί μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να μην σκέφτονται, να μην μελετούν, να μην μαθαίνουν και να μην καλλιεργούνται», με την οποία το 32% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και το 27% να διαφωνεί.

Γενικότερα, οι Έλληνες δείχνουν προβληματισμένοι με τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Το 60% δήλωσε ότι κρατά μία επιφυλακτική στάση για το πως η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει ή θα επηρεάσει τις ζωές μας, με το 22% πάντως να δηλώνει πως έχει θετική στάση, το 12% αρνητική και το 6% ουδέτερη.

Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι στην ερώτηση για το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία, το 42% απάντησε ότι θα εξίσου θετικός και αρνητικός, το 27% περισσότερο θετικός και το 24% περισσότερο αρνητικός.