Αν θέλετε να μεταφέρετε ειδήσεις και ενημερωτικά θέματα επικοινωνήστε μαζί μας στο news@e-neaionia.gr

Για Εκδηλώσεις και Άρθρα προς δημοσίευση μπορείτε να στείλετε υλικό στο e-mail: events@e-neaionia.gr

Για παρουσιάσεις Επιχειρήσεων και προϊόντων επικοινωνήστε μαζί μας στο email: marketing@e-neaionia.gr